השירותים שלנו

חברתנו מספקת שירותי בדיקה תרמוגרפית במגוון תחומים, וממציאה אישורים לכל חברות הביטוח ולכיבוי אש.

השירותים הניתנים בחברתנו:

בדיקות תרמוגרפיות ללוחות חשמל.

חברתנו מתמחה בביצוע בדיקות טרמוגרפיות ללוחות חשמל ולמתן אישורים לחברות הביטוח, במהלך הבדיקה הבודק מאתר נקודות כשל במערכת החשמל, כגון מגעים רופפים או ליקויים פנימיים בתוך רכיבי החשמל, בסיום הבדיקה מופק דוח צבעוני המוגש ללקוח המפרט את כל הליקויים שנמצאו בבדיקה. כמו כן ניתן אישור לחברת הביטוח על ביצוע הבדיקה ותקינותה.

בדיקות חשמל לרישוי עסקים

חברתנו מתמחה בהנפקת אישור על תקינות מערכת החשמל לצורך רישוי עסקים לחברת הביטוח או לכיבוי האש, במהלך הבדיקה בודק חשמלאי מוסמך או מהנדס את מערכת החשמל בעסק, ובסיום הבדיקה הוא מוציא אישור לגורם המבקש על תקינות מערכת החשמל.

בדיקות מהנדס בודק

בדיקת מהנדס בודק לצורך אישור מתקן או אישור לביטוח.

מיפוי מבנים – איתור ברזל במבנה.

חברתנו מתמחה במיפוי ברזל במבנים לצורך זיהוי הקונסטרוקציה של המבנה, הבדיקה נדרשת בדרך כלל במבנים שמיועדים לצורך פרויקט תמא 38, או לצרכים אחרים של הלקוח.

פאנלים סולאריים.

חברתנו מתמחה בזיהוי כשלים במערכות סולריות, במהלך הבדיקה נבדקים כל הפנאלים הסולריים במערכת ולוחות החשמל הקשורים למערכת. בסיום מופק דוח המפרט את הליקויים שנמצאו במהלך הסריקה.

זמינות גבוהה

לוקחים אחריות

איתור תקלות מדוייק

טכנולוגיה חדשנית

ליצירת קשר ולהזמנות בכל רחבי הארץ בטלפון: 03-9441150